Regulamin:

 

Poniższy Regulamin dotyczy wszystkich osób korzystających z Sali Zabaw KIDS’ CLUB Centrum Rekreacyjno – Edukacyjnego dla Dzieci.
1. Przed wejściem na teren Sali Zabaw należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Zakup biletu wstępu jest równoznaczny z jego akceptacją.
2. Sala Zabaw przeznaczona jest dla dzieci do 12-go roku życia – w związku z tym Opiekunowie nie mogą korzystać z dużej konstrukcji zabawowej, dużej ściany wspinaczkowej, urządzenia dmuchanego oraz pojazdów samochodowych.
3. Koszt zabawy określony jest w cenniku. Za przestrzeganie czasu zabawy dziecka odpowiada Opiekun. W przypadku przekroczenia czasu pobrana zostanie dopłata zgodnie z cennikiem. Za bilet zakupiony a niewykorzystany, jak również za niewykorzystany czas nie przysługuje zwrot całości, ani części ceny biletu.
4. Dzieci mogą przebywać w Sali Zabaw wyłącznie pod opieką pełnoletnich Opiekunów. Właściciel, ani personel KIDS’ CLUBU nie świadczą opieki nad dziećmi. Opiekunowie zobowiązani są do sprawowania opieki nad dziećmi przez cały czas ich pobytu na terenie Sali Zabaw.
5. W Sali Zabaw dzieci przebywają w skarpetkach, również latem, a odzież wierzchnią i buty pozostawiają w szatni przed wejściem do Sali Zabaw.
6. Opiekunowie zobowiązani są przed wejściem na Salę Zabaw zdjąć obuwie bądź założyć jednorazowe ochraniacze na buty. Personel Sali Zabaw nie jest zobowiązany do przechowywania w szatni rzeczy innych niż odzież, w szczególności przedmiotów wartościowych. Wszystkie przedmioty wartościowe należy zabrać ze sobą.
7. Buty oraz odzież wierzchnia pozostawiona w szatni wydawana jest na podstawie biletu wstępu.
8. Opiekunów prosimy o dopilnowanie, aby wszystkie zabawki i zawartość kieszeni dzieci opróżnić przed wejściem do Sali Zabaw. Prosimy także o zdjęcie okularów, łańcuszków, kolczyków oraz innych ozdób mogących stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla dzieci bawiących się w Sali Zabaw.
9. Za rzeczy wartościowe i inne, należące do dziecka lub opiekunów pozostawione w Sali Zabaw, właściciel i personel KIDS’ CLUBU nie ponoszą odpowiedzialności.
10. Bezpieczeństwo wszystkich bawiących się w Sali Zabaw dzieci wymaga, aby przestrzegały niżej wymienionych zasad:

* ZABRANIA SIĘ BÓJEK, POPYCHANIA ORAZ INNYCH NIEBEZPIECZNYCH I AGRESYWNYCH ZACHOWAŃ.
* ZABRANIA SIĘ WCHODZENIA NA ZEWNĘTRZNE ŚCIANY KONSTRUKCJI ZABAWOWEJ W SALI ZABAW
* ZE ZJEŻDŻALNI NIE NALEŻY: SKAKAĆ, ZJEŻDŻAĆ GŁOWĄ W DÓŁ ORAZ NA BRZUCHU
* NIE NALEŻY WCHODZIĆ NA ZJEŻDŻALNIĘ OD DOŁU
* NIE NALEŻY PODCHODZIĆ DO ZJEŻDŻALNI OD STRONY WYLOTU
* NIE NALEŻY WYNOSIĆ PIŁECZEK Z BASENU
* NIE NALEŻY WNOSIĆ ŻADNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA SALI ZABAWOWEJ NA KONSTRUKCJĘ
* NIE NALEŻY WCHODZIĆ I WIESZAĆ SIĘ NA ŚCIANACH DMUCHAŃCA
* NIE NALEŻY STAWAĆ NA PRZEDMIOTY, Z KTÓRYCH GROZI UPADEK np. na piłki
* ZABRANIA SIĘ KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA SALI ZABAW W SPOSÓB NIEZGODNY Z ICH PRZEZNACZENIEM
* ZABRANIA SIĘ SPOŻYWANIA SŁODYCZY, JEDZENIA ORAZ PICIA PODCZAS ZABAWY – KONSUMPCJA ODBYWA SIĘ TYLKO PRZY STOLIKACH W MINIBARKU

11. Na terenie Sali Zabaw obowiązuje :
* zakaz wnoszenia jakichkolwiek niebezpiecznych przedmiotów,
* zakaz spożywania alkoholu oraz środków odurzających i przebywania osób po spożyciu tego rodzaju substancji,
* zakaz palenia tytoniu oraz e-papierosów,
* zakaz wprowadzania zwierząt,
* zakaz żucia gumy do żucia.
12. Właściciel może zażądać opuszczenia Sali Zabaw przez osoby naruszające Regulamin, instrukcje, ogólnie przyjęte normy zachowania lub stwarzające zagrożenie dla innych osób korzystających z Sali, a także przez osoby niestosujące się do zaleceń personelu. W takim przypadku opłata za niewykorzystany bilet nie zostanie zwrócona.
13. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych, wypadków i zachowań stwarzających zagrożenie w Sali Zabaw należy poinformować personel.
14. Wszelkie roszczenia/reklamacje należy zgłaszać do personelu w czasie wizyty w Sali Zabaw. Roszczenia/reklamacje zgłoszone po opuszczeniu Sali Zabaw uznane zostaną za nie powstałe w Sali Zabaw.
15. Właściciel oraz personel Sali Zabaw nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nie przestrzegających powyższego Regulaminu.
16. Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu Sali Zabaw.

DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU. ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY!

KIDS’ CLUB
CENTRUM REKREACYJNO – EDUKACYJNE DLA DZIECI

Hala Globus,
ul. Kazimierza Wielkiego 8,
20-611 Lublin

 

Telefon: 81 440 25 30


Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek:
12:00 – 20:00
Sobota – Niedziela:
10:00 – 20:00

 

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0
Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm" udzieloną przez PFR S.A.